Bachelorstage: Ervaringen van Studenten

Op deze pagina vind je de ervaringen van studenten tijdens hun Bachelorstage. Heb je vragen/opmerkingen hierover of wil je zelf een ervaring toevoegen? Stuur dan een mailtje naar onderwijs@usocia.nl!
Voor meer ervaringen van studenten tijdens hun Bacherlorstage kan je altijd kijken op de Blackboardpagina.

Gemeente Woudenberg
Sociaal en Cultureel Planbureau (1)
Sociaal en Cultureel Planbureau (2)
Sociaal en Cultureel Planbureau (3)
Instituut voor Verslavingsonderzoek
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Onderzoeksstage UU
GGD
PVDA
SurAnt
SEOR
Onderzoekcentrum Drechtsteden
Weekend Academie
Zijlstra Center VU Amsterdam
RADAR
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
College voor de Rechten van de Mens
Ketchum
Saluti (Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie)
ICfC, Boston