Opleidings Advies Commissie

Beste lezer,

Aankomend jaar zullen wij de OC kamer van sociologie vertegenwoordigen. De OC kamers geven advies over hoe zij denken dat het onderwijs haar hoge kwaliteit kan behouden en waar nodig verbeteren. Dat advies geven wij niet zomaar, maar baseren wij op de ervaringen en mening van studenten. De OC staat binnen de Inspraak het dichtste bij de studenten en het is dan ook belangrijk dat de studenten ons kennen en niet aarzelen om ons aan te spreken.

Maar wie zijn wij? Even kort voorstellen: wij zijn Marieke Braat, Anneloes Krul en Tijn Deelen, tweedejaars sociologiestudenten.

Wij houden ons onder andere bezig met de volgende vragen: Zijn de vakken van goed niveau? Hebben wij als studenten aan het einde van onze bachelor de vaardigheden om goed te presenteren en om op academisch niveau te schrijven en lezen? Zijn wij goed voorbereid op de arbeidsmarkt wanneer we klaar zijn met onze opleiding? Is aanwezigheidsverplichting bij hoorcolleges effectief?

Naast deze standaard taken van het OC proberen wij ons dit jaar extra in te zetten voor de volgende punten; studentmotivatie, internationalisering en digitalisering.

Zoals al eerder gezegd baseren we ons advies op de ervaringen van de Sociologie studenten. We hopen daarom veel van jullie te horen: positieve en opbouwende feedback, vragen, initiatieven, opmerkingen… Jullie kunnen ons altijd aanspreken, mailen (OC.SOC@uu.nl) of ons bereiken (of zien waar we mee bezig zijn) via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/inspraaksociologie).

We gaan voor een mooi collegejaar!

Groetjes,

Marieke, Anneloes en Tijn