Carrière

Carrièrecommissie

 

De carrièrecommissie is een commissie van Usocia die zich richt op het organiseren van carrièregerichte activiteiten. Het doel van de Carrièrecommissie is om de leden te helpen bij de keuzes binnen de studie, zoals bijvoorbeeld minoren en stages, bij keuzes na de studie, zoals masters, en keuzes na de studietijd op het gebied van arbeidsmarkt. De activiteiten die georganiseerd worden zijn:

– Bedrijfsbezoeken
Gedurende het jaar worden er meerdere bedrijfsbezoeken georganiseerd. Deze bedrijven (of organisaties) hebben te maken met sociologie en zijn gerelateerd aan de vakken binnen onze opleiding. Hier zie je hoe het werkleven na sociologie eruit kan zien.
– Masteravond
Op de Masteravond staan de masters die gevolgd kunnen worden na de bachelor Sociologie centraal. Oud-studenten van sociologie, maar ook studenten uit andere delen van Nederland komen vertellen over hun master.

De volgende activiteiten worden georganiseerd in de Carrièreweek:

– Minormarkt
Op de Minormarkt worden verschillende minoren toegelicht door studenten van de faculteit sociale wetenschappen die de desbetreffende minor volgen of hebben gevolgd. Dit is een laagdrempelige manier om je te oriënteren op de toekomst van je studie.
– Stagepresentaties
Verschillende sociologiestudenten vertellen over de stage die zij gelopen hebben. Ook wordt er globaal informatie gegeven over hoe je het lopen van een stage in gang kunt zetten.
– Alumniactiviteit
Alumni van USOCIA vertellen over hun huidige baan en hoe zij daar gaan komen. Als je meer wilt weten over de ervaringen van de alumni en over arbeidsmarktmogelijkheden is dit een uitgelezen kans om in gesprek te gaan met onze alumni!

 

De Commissie zal dit jaar bestaan uit:

  • Anna Lemson
  • Kirsten Pluim
  • Sophie Slagt
  • Yasmine van het Ende
  • Julia Rodenhuis
  • Jelte Pijl
  • Gijs Linders