Algemeen

logo-inspraak-2

De Inspraak Sociologie probeert de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten van sociologie aan de Universiteit Utrecht te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Dit doen zij door studenten te vertegenwoordigen, cursussen te evalueren, beleidsadvies te geven en nog veel meer!

Voor studiejaar 2020/2021 is de Inspraak Sociologie als volgt samengesteld:

OpleidingsAdviesCommissie (OC) – Lieke van Faassen, Famke Brüggink, Elise van Luijn

Management Team lid (MT’er) – Jette Princen

Faculteitsraad (FR) – Nino Zuiderveld

Opleidingscommissie UnderGraduate School lid (OLC UGS) – Famke Brüggink

Contactpersoon Inspraak (CpI) – Gijs Linders

Contactgegevens

E-mail OAC: oc.soc@uu.nl
E-mail CpI: onderwijs@usocia.nl
Website: https://inspraak-fsw.nl/