Algemeen

logo-inspraak-2

De Inspraak Sociologie probeert de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten van sociologie aan de Universiteit Utrecht te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Dit doen zij door studenten te vertegenwoordigen, cursussen te evalueren, beleidsadvies te geven en nog veel meer!

Voor studiejaar 2020/2021 is de Inspraak Sociologie als volgt samengesteld:

OpleidingsAdviesCommissie (OC) – Jette Princen, Lisa Zwart, Maud Lamain

Management Team lid (MT’er) – Anneloes Krul

Faculteitsraad (FR) – Boaz van den Berg

Opleidingscommissie UnderGraduate School lid (OLC UGS) – Lisa Zwart

Contactpersoon Inspraak (CpI) – Quinte Boven

Contactgegevens

E-mail OAC: oc.soc@uu.nl
E-mail CpI: onderwijs@usocia.nl
Website: https://inspraak-fsw.nl/