Algemeen

logo-inspraak-2

De Inspraak Sociologie probeert de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten van sociologie aan de Universiteit Utrecht te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Dit doen zij door studenten te vertegenwoordigen, cursussen te evalueren, beleidsadvies te geven en nog veel meer!

Voor studiejaar 2018-2019 is de Inspraak Sociologie als volgt samengesteld:

OpleidingsAdviesCommissie (OC) – Tijn Deelen, Marieke Braat, Anneloes Krul

Management Team lid (MT’er) – Ester Theuerzeit

Faculteitsraad (FR) – Sannah Boersma

Opleidingscommissie UnderGraduate School lid (OLC UGS) – Anneloes Krul

Contactpersoon Inspraak (CpI) – Michiel Burgers

Contactgegevens

E-mail OAC: oc.soc@uu.nl
E-mail CpI: onderwijs@usocia.nl
Website: https://inspraak-fsw.nl/