Algemeen

logo-inspraak-2

De Inspraak Sociologie probeert de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten van sociologie aan de Universiteit Utrecht te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Dit doen zij door studenten te vertegenwoordigen, cursussen te evalueren, beleidsadvies te geven en nog veel meer!

Voor studiejaar 2015-2016 is de Inspraak Sociologie als volgt samengesteld:

OpleidingsAdviesCommissie (OC) – Sophie Opdam, Karlijn Mathon en Martijn Martens

Management Team lid (MT’er) – Marije Jochemsen

Faculteitsraad (FR) – Amber Dings

Opleidingscommissie UnderGraduate School lid (OLC UGS) – Sophie Opdam

Contactpersoon Inspraak (CpI) – Eline Wessels

Contactgegevens

E-mail OAC: [email protected]
E-mail CpI: [email protected]
Website: https://inspraak-fsw.nl/