Activiteiten

Activiteitencommissie

Men zegt altijd: ‘Activiteiten maken de studievereniging’. Daarom is er ook dit jaar weer een geweldige activiteitencommissie opgesteld door het bestuur om deze activiteiten goed te laten verlopen in het jaar 2017/2018. Zo hebben jullie al kunnen genieten van de Strijd der Commissies, komt het Nieuwjaarsdiner er alweer aan en sluiten we het jaar af met het Commissie Bedankt Barbecue, maar niet voordat we nog 2 andere activiteiten hebben gedaan. Om deze te bedenken is Leanka van het bestuur aangewezen om samen met voorzitter Maaike de overige enthousiaste commissieleden in toom te houden. Om de financiën niet de spuigaten uit te laten lopen is Mira als Penningmeester aangesteld zodat Usocia niet meteen failliet gaat bij de eerste de beste activiteit. Philippe heeft de nieuwe taak als PR-Lid op zich genomen zodat alle activiteiten zichtbaar en memorabel blijven door alle foto’s en verhalen. Secretaris Allisha zorgt er voor dat niks ongenotuleerd blijft. Jop en Jennifer vullen de commissie aan en zorgen samen met hun optimisme er voor dat iedereen elke vergadering, en activiteit, een lach op zijn gezicht heeft.

We hebben er heel veel zin in om dit jaar in de Activiteitencommissie te zitten en zullen er alles aan doen het een gedenkwaardig jaar te maken!

  • Maaike van der Marel
  • Allisha Biesheuvel
  • Mira Vriezen
  • Philippe Schoenmakers
  • Jennifer Ashton
  • Jop Roeleven
  • Leanka Bouman