Warning: Undefined variable $PRO_VERSION in /customers/7/8/4/usocia.nl/httpd.www/wp-content/plugins/pwaplusphp/pwaplusphp.php on line 326

Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft als doel om het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over het (financiële) beleid van de vereniging. In de praktijk betekent dit dat wij het Bestuur van advies voorzien op het gebied van korte en lange termijndoelstellingen, maar ook over algemene beleidsvraagstukken. De Raad van Advies en het Bestuur komen maandelijks bijeen om te vergaderen.

Tot en met collegejaar 2014-2015 bestonden de Raad van Advies en de Kascommissie naast elkaar, beiden met hun eigen focus op beleid en financiën. Vanaf collegejaar 2015-2016 zijn de Raad van Advies en de Kascommissie samengevoegd tot de Raad van Advies. Binnen dit nieuwe adviesorgaan zijn twee Portefeuilles te onderscheiden, namelijk de Portefeuille Beleid en de Portefeuille Financiën. In de praktijk is gebleken dat het geven van een eenduidig advies een effectieve samenwerking vereist tussen de Raad van Advies en de Kascommissie. Door deze twee adviesorganen samen te voegen kunnen beide Portefeuilles nu sneller, effectiever en doelgerichter overleggen over belangrijke kwesties. Deze samenvoeging zou dus moeten leiden tot een Raad van Advies die een duidelijk en volledig advies kan geven aan het bestuur.

De Raad van Advies van collegejaar 2023-2024 bestaat uit:

  • Lotte Kurvers (Portefeuille Beleid)
  • Merel van der Waal (Portefeuille Beleid)
  • Gijs Linders (Portefeuille Beleid)
  • Hanne Jonkers (Portefeuille Beleid)
  • Marieke Holtrup (Portefeuille Financiën)
  • Jasper Bos (Portefeuille Financiën)
  • Sophie Slagt (Portefeuille Financiën)