Warning: Undefined variable $PRO_VERSION in /customers/7/8/4/usocia.nl/httpd.www/wp-content/plugins/pwaplusphp/pwaplusphp.php on line 326

Faculteitsraad

Wie is de FR? 

Wij zijn zeven studenten die samen met zeven docenten de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen vormen. Als studentgeleding worden wij gekozen door jullie tijdens de jaarlijkse verkiezingen. Je zal nu wel denken welke verkiezingen, want deze was er vorig jaar helaas niet. Iedereen mag zich verkiesbaar stellen voor de FR en proberen wij studenten van de gehele faculteit vertegenwoordigd te krijgen in de Faculteitsraad. 

Wat doen wij? 

Ongeveer eens per zes weken komen we samen met het Faculteitsbestuur om zaken te bespreken die de faculteit aangaan. De zaken die we tijdens deze vergaderingen bespreken zijn heel uiteenlopend. Zo kunnen wij advies geven over aanpassingen in de OER of kunnen wij instemmen met de hoofdlijnen van de begroting van de faculteit, maar dat is niet alles wat de Faculteitsraad doet. Als studentgeleding zijn wij ook betrokken bij de verschillende opleidingen van de faculteit. We werken nauw samen met de OC-kamers en MT’s van deze opleidingen om zo goed op de hoogte te blijven van wat er speelt op deze opleidingen en deze te kunnen verbeteren. Verder hebben we als studentgeleding onze jaarthema’s waarbij wij onze eigen projecten kunnen opzetten en verwezenlijken. Dit jaar zijn de jaarthema’s voor de Faculteitsraad: 

  • Studentenwelzijn en sociale veiligheid
  • (H)erkenning van de medezeggenschap
  • Werkdruk studieverenigingen
  • Tutoraat en arbeidsmarktoriëntatie
  • Studentenbinding aan de Universiteit 

Heb je vragen of opmerkingen voor ons; mail ons dan op sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl!