LESCo

Lezingen, Excursies en Symposia Commissie (LESCo)

Sociologie gaat over de samenleving.

Zo ook de Lezingen, Excursies, en Symposia Commissie ook wel bekend als de LESCo. Daarom hebben we, om de externe validiteit te bekrachtigen, er voor gezorgd dat er zoveel mogelijk verscheidenheid in de samenstelling zit. Zodoende hebben we uit het eerste jaar Marthe Huisman (fungerend als penningmeester). Deze Utrechtse is het onbeschreven blad van de groep. Waar ze nog vol met verse middelbare school kennis zit zonder alle invloeden van de grote denkers Marx, Durkheim en van Tubergen komt ze met frisse ideeën die zowel de vergaderingen als de activiteiten elke keer weer van inhoud voorzien. Uit het tweede jaar hebben we Anne Oijevaar (fungerend als secretaris) en Philippe Schoenmakers (fungerend als PR) die beiden de eerste fase van de Sociologische indoctrinatie hebben doorstaan en helemaal klaar zijn om nu zonder enige BSA stress het hele jaar vol overgave met de LESCo te knallen en iedereen z’n hoofd, waar nog plek is, vol te proppen met educatieve, enthousiasmerende, enerverende en activerende herinneringen. Als derdejaars hebben we ons lot uit de bestuur loterij getrokken en niemand minder dan de voorzitster Sophie Opdam is als prijs uit de hoed gekomen. Tot slot is een commissie geen echte commissie als ze geen lang studeerders zou hebben. Daarom voegen vierdejaars Martijn Martens en Hannah Kool (fungerend als voorzitster) zich bij de commissie met hun ervaring bij de LESCo en zien zij er op toe dat er naast alle frisse jonge blikken ook wat gehavende kennis wordt gedeeld. Tezamen zal deze commissie er voor zorgen dat ieder lid de mogelijkheid heeft om dit jaar weer deel te nemen aan vruchtbare leerzame activiteiten.

  • Hannah Kool
  • Anne Oijevaar
  • Marthe Huisman
  • Philippe Schoenmakers
  • Martijn Martens
  • Sophie Opdam