Warning: Undefined variable $PRO_VERSION in /customers/7/8/4/usocia.nl/httpd.www/wp-content/plugins/pwaplusphp/pwaplusphp.php on line 326

Vacature Studentendenktank van de UU

Deadline: 7 februari

WATCH OUT: ENGLISH VERSION BELOW

Meld je aan voor de Studentendenktank van de UU!

Wil jij bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs aan je universiteit? Ben jij geïnteresseerd in onderwijs met meer maatschappelijke impact? Wil je meer te weten komen over onderwijs en technologie, en over wat er op dat gebied al gebeurt binnen de UU? Heb jij hier een mening over die je wilt delen? Of wil je juist meer leren over de visie die de universiteit op onderwijs heeft? Meld je dan nu aan voor de Studentendenktank van de UU!

Binnen de Universiteit Utrecht zijn we continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. De input vanuit de student is hiervoor van wezenlijk belang: het onderwijs is ten slotte vóór de student. Met dat in het achterhoofd is de Studentendenktank opgezet, een programma waarin je als student input kunt geven op onderwijsprojecten die momenteel worden uitgevoerd binnen de UU. Zo kan je écht meedenken over de verdere ontwikkeling van deze projecten.

In deze denktank denk je in een kleine groep van ongeveer vijftien studenten gezamenlijk mee over het onderwijs van de toekomst. De denktank bestaat uit vier bijeenkomsten (die plaatsvinden tussen maart en juli 2022), waarbij in elke bijeenkomst steeds één specifiek onderwijsproject centraal staat. Tijdens elke sessie word je door een expert eerst voorzien van de achtergrond en context van het project. Vervolgens kan je aan de hand van groepsopdrachten gerichte en waardevolle input leveren, die ook echt gebruikt zal worden in de verdere uitvoering van de projecten.

De thema’s en projecten die behandeld zullen worden tijdens de denktank, zijn onder andere:

  • Interdisciplinair onderwijs
  • Challenge-based onderwijs
  • Programmatisch toetsen (nieuwe, innovatieve vorm van toetsing)
  • Hybride onderwijs (in de hybride werkgroepruimtes van de UU)
  • en nog veel meer

De sessies zullen face-to-face plaatsvinden als dit mogelijk is, en anders online.

Wat levert het je op?

Deelname aan de denktank levert je meer kennis op over wat er ‘achter de schermen’ gebeurt op het gebied van de onderwijsorganisatie- en ontwikkeling, en welke vraagstukken en thema’s er op dit gebied spelen. Daarnaast biedt deelname aan de denktank de mogelijkheid je netwerk uit te breiden en vaardigheden op te doen zoals samenwerken in een interdisciplinaire groep studenten, discussiëren, adviseren, plannen en organiseren.

De denktank vindt plaats van maart 2022 tot en met juni 2022.

Meld je aan vóór maandag 7 februari, door een e-mail met cv en motivatie te sturen naar: a.y.dejong@uu.nl. Je hoort voor 15 februari of je geselecteerd bent voor de denktank!

De denktank wordt georganiseerd door het Centre for Academic Teaching.

 

Sign up for the Student Thinktank of Utrecht University!

Would you like to contribute to improving and renewing education at your university? Are you interested in education with greater social impact? Would you like to know more about education and technology, and what is are already being done in that area at Utrecht University? Do you have an opinion that you would like to share? Or would you like to learn more about the university’s vision on education? Then sign up for Utrecht University’s Student Thinktank!

Utrecht University is constantly working on improving and renewing education. Input from students is essential for this. After all, education is for the student. With this in mind, the Student Thinktank was developed: a programme in which you as a student can give input on ongoing education projects at Utrecht University. With your suggestions and feedback you can really influence the further development of these projects.

In this thinktank, you join a small group of about fifteen students to brainstorm about the education of the future. The think tank consists of four meetings (taking place between March and July 2022), each of which focuses on a specific educational project. During each session, an expert will first provide you with background information on the project. Then, by means of group assignments (so-called challenges) you can provide targeted and valuable input, which will actually be used in the further implementation of the project.

The topics and projects dealt with during the thinktank include:

  • Interdisciplinary education
  • Challenge based education
  • Programmatic assessment (a new method of assessing students)
  • Hybrid education (within the hybrid classrooms UU provides)
  • And much more

The sessions will take place face-to-face if possible. Otherwise they will be online.

What is in it for you?

Participation in the thinktank provides you with more knowledge about what happens ‘behind the scenes’ when it comes to organising and developing education, and which issues and themes are relevant in this area. It will also give you a chance to expand your network and acquire skills such as cooperation with students from other faculties, discussion, consulting, planning and organising.

The think tank will take place from March 2021 to June 2021.

Please sign up before Monday 7 February by sending an e-mail with your CV and motivation to: a.y.dejong@uu.nl. You will be informed of your selection for the think tank by 15 February.

The thinktank is being organised by the Centre for Academic Teaching at UU.