Stage binnen de opleiding

Veel docenten binnen de opleiding bieden de ruimte om als stagiair mee te lopen binnen een onderzoeksproject. Wanneerje dit interessant lijkt kun je direct contact opnemen met een docent die werkt op een terrein dat jou in het bijzonder interesseert of dit kenbaarmaken bij de stagecoördinator.