Vrijwilligerswerk bij Handje Helpen

HANDJEHELPEN: GEWOON DOEN!

Wil je vrijwilliger worden en een ander een paar uurtjes per week helpen? Hier vertellen we je alles over wat vrijwilligerswerk bij Handjehelpen inhoudt. Wil je weten wat voor soort hulpvragen er bij ons binnen komen? Kijk dan eerst bij de open hulpvragen bij jou in de buurt. (klik op deze tekst om te worden doorverwezen)

Onze visie
Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen wij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpvrager en vrijwilligers zo elkaar kunnen versterken en elkaar extra kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving.

Wat we (gewoon) doen
Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager.

Talloze kinderen en volwassenen

– met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking,
– een chronische ziekte of psychische stoornis, of
– met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt –
– en hun mantelzorgers
worden inmiddels op deze manier praktisch ondersteund.

Iedereen is welkom om zich aan te melden met een hulpvraag of als vrijwilliger. Een telefoontje is genoeg om een intakegesprek te krijgen, een indicatiestelling is niet nodig. Handjehelpen is laagdrempelig. ‘Gewoon doen’ is ons motto.

Onze oorsprong
Handjehelpen is opgericht in 1979 door een aantal ouders, die zelf een kind met een beperking hadden. Dit initiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie met 23 medewerkers. In 2015 werd door meer dan 1500 vrijwilligers en stagiaires meer dan 122.000 uur hulp geboden. Handjehelpen is actief in bijna de hele provincie Utrecht en de gemeente Weesp.

De organisatie
De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. De regiocoördinator is de belangrijkste contactpersoon voor hulpvragers en vrijwilligers en de spil in de organisatie. Zij koppelen in de eigen regio een hulpvrager aan een vrijwilliger of een stagiaire. De coördinator intensieve begeleiding begeleidt alle tweede en derdejaars stagiairs.

De financiën
Handjehelpen wordt gefinancierd door de gemeenten waarin zij actief is. Daarnaast krijgen wij regelmatig ondersteuning vanuit fondsen en het bedrijfsleven. Alle hulpvragers betalen zelf ook een kleine bijdrage.