De Focus

De Focus is een onafhankelijk onderzoeksplatform dat vanuit een interdisciplinaire visie wil inspireren en motiveren tot meer maatschappelijke betrokkenheid. Via De Focus worden studenten gestimuleerd om, onder begeleiding van een ervaren redactie, een artikel te schrijven over hun onderzoek. De Focus biedt daarom een tweezijdig platform dat enerzijds inspirerende artikelen uitbrengt en anderzijds studenten de mogelijkheid geeft om hun eigen kennis, ideeën en inzichten te publiceren. Wij willen dat studenten de kans krijgen om hun harde werk tentoon te spreiden, op een interessante en toegankelijke manier.

Inmiddels hebben wij een website, een veel gevolgde facebookpagina en hebben we gesprekken gevoerd met Rob Wijnberg – oprichter van De correspondent – en met Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Wij willen ons platform nog verder laten groeien hopen daarom nog meer studenten te inspireren en te motiveren om gebruik te maken van De Focus.

unnamed